Dansnytt satser på portretter av enkeltartister og band! Ny knapp på siden!

Mal for portretter på Dansnytt…

  1. Personalia: fullt navn, hjemsted, alder, sivilstatus
  2. Hvilken påvirkning har musikken/sangen hatt for ditt valg i utdanningen?
  3. På hvilke områder er du i dag involvert i musikk/sang prosjekt?
  4. Hva mener du selv er din styrke i forhold til musikk/sang?
  5. Har du selv noen forbilder innenfor musikk/sang bransjen som har inspirert deg selv i din utvikling?
  6. Har du spesielle personer i ditt liv som har vært med på å forme deg som musiker/sanger og som er viktige for deg i tiden framover?
  7. Med hensyn til din framtid i denne bransjen, hvilke mål har du satt deg?
  8. Har du noen linker på internett som du gjerne vil at vi skal legge ut i portrettet?
  9. Plukk ut noen bilder(bra oppløsning) som bør være med i portrettet og send dem sammen med tekst/svar på spørsmål til post@dansnytt.no
  10.  Med utgangspunkt i  dette portrettet kan vi følge deg opp framover og lage en fortsettelse på ditt liv som artist på vår nettside hvis det er av interesse.
jantore

jantore

Leave a Reply